Beläggningsarbeten hindrar hållplatsstopp i Mattby nattetid 14.10 och 15.10

14.10 kl. 21–6 utförs beläggningsarbeten på ramperna på Ring II i riktning mot Alberga och Hagalund.

Avgång för busslinje 3 från Stensvik kl. 5.22 körs från Västerleden direkt till Ring II utan att köra via Mattbyns ramp. Bussen stannar inte på hållplats E3226 ”Gräsaåbron” som ligger på rampen.

Busslinje 11 kör från Biskopsbron direkt till Kvisbackavägen. Bussen stannar inte på hållplatser E3127 "Fjärdingen" och E3123 "Mattberget" på Fjärdingsvägen samt hållplats E3131 "Mattliden" på Mattgårdsvägen.

15.10 kl. 21–6 finns det tillfälliga spärrar på Västerledens ramp i riktning mot Helsingfors. Under spärrningen stannar bussarna inte på hållplats E2368 ”Mattknuten” som ligger på rampen.

Busslinje 132 från Mattby till Helsingfors och busslinje 3 från Stensvik till Alberga kör normalt via rampen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.