Bussar på undantagsrutt på Nya Borgåvägen 7–9.6

Busslinjer 93, 93K, 830, 840, 850, 835, 845 och 870 kör rutten Österleden–Ring III–Västersundomvägen–Sottungsbyvägen p.g.a. broarbete på Nya Borgåvägen 7–9.6.

Karta över undantagsrutten

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.