Fjärdtorgets hållplats har flyttats i Esboviken

Hållplats E4021 ”Fjärdtorget” på Esboviksgatan har flyttats till Esboviksstranden. Ändringen är permanent.

Pysäkki 4021 Ulappatori siirretty

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.