Hållplats ur bruk i Uppby

Hållplats 4088 ”Humleuddsvägen” på Guvernörsvägen i Uppby är tillsvidare ur bruk p.g.a. grävningsarbeten. De ersättande hållplatserna är 4090 ”Uppbyvägen” och 4086 ”Österängsstigen”. Grävningsarbeten beräknas pågå ca 2 månader.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.