Hållplatsarrangemang vid Kvarnbäckens hälsostation ändras 14.11.2014

Busslinjerna 805 och 812 kör inte längre till Kvarnbäckens hälsostations gård. På linjerna tas i bruk en ny hållplats 4276 ”Mjölgränden”. Bussarna stannar vid behov också vid hälsostationen. Ändringen träder i kraft på fredagen 14.11 under förmiddagen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.