HRT:s serviceställe i Böle stängd på tisdagen 27.5

HRT:s serviceställe i Böle är stängd på tisdagen 27.5 fr.o.m. kl. 11.30 p.g.a. bullerstörning från byggnadsplatsen bredvid. Järnvägstorgets serviceställe betjänar kunderna.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.