Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen under julhelgen

HRT:s bussar, metro och spårvagnar kör på dagen före julafton 23.12 enligt tisdagstidtabeller. I närtågstrafiken körs även N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01, N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45, T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01, T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37 samt L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47.

På julafton 24.12 kör HRT:s bussar, metro och spårvagnar enligt lördagstidtabeller och trafiken avslutar ca kl. 16. Närtågen kör med glesare tidtabeller fram till ca kl. 17.30 varefter trafiken avslutas. U-busslinjerna kör enligt lördagstidtabeller ända till kl. 13. Sveaborgsfärjan är i trafik hela dagen enligt lördagstidtabeller. Till begravningsplatserna ordnas extra trafik.

Avgångar för U-linjer 339, 490, 495 och 637 som körs efter kl. 13 på julafton syns inte i Reseplaneraren. Linjernas sista avgångar är följande:

339 kl. 12.30 Nummimäki – Mäntysalo – Klövskog – Serena – Helsingfors
339 kl. 13.50 Helsingfors – Serena – Klövskog – Mäntysalo – Nurmijärvi
490 kl. 12.30 Nurmijärvi – Rajamäki – Röykkä – Klövskog – Helsingfors
490A kl. 14.10 Helsingfors – Nurmijärvi – Rajamäki
495A kl. 13.05 Rajamäki – Nurmijärvi – Helsingfors
495 kl. 14.20 Helsingfors – Klövskog – Röykkä – Kiljava – Rajamäki – Nurmijärvi
637 kl. 11.35 Rajamäki – Nurmijärvi – Hyrylä – Helsingfors
637 kl. 13.30 Helsingfors – Hyrylä – Nurmijärvi

På juldagen 25.12 inleds trafiken ca kl. 11. Helsingfors bussar, metro och spårvagnar kör enligt söndagstidtabeller och i regionens andra trafik körs endast en del av busslinjerna. På juldagens morgon kör närtågen med glesare tidtabeller än i en vanlig söndag ända till ca kl. 11, varefter närtågen kör enligt söndagstidtabeller. Natten mellan juldagen och annandagjul körs i närtågstrafiken också I-tågen från Helsingfors kl. 22.16, 22.46 och 23.16, I-tågen från Dickursby kl. 23.16 och 23.46, N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01, N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45, T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01, H-tåget från Riihimäki kl. 23.14, T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37 samt L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47.

Sveaborgsfärjan är i trafik hela dagen enligt söndagstidtabeller.

Julaftonens sista avgångar och juldagens tidtabeller:

Helsingfors

Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

Vanda, Kervo och Sibbo

På annandag jul 26.12 körs söndagstrafik. Dessutom körs nattrafik natten mellan fredag och lördag. På U-linjerna körs inte SS-avgångarna.

Busstrafikens extra avgångar på annandag jul

Metrons nattrafik körs natten mellan annandag jul och lördag enligt veckoslutets förlängda tidtabeller.

I närtågstrafiken körs också I-tågen från Helsingfors kl. 22.16, 22.46 och 23.16, I-tågen från Dickursby kl. 23.16 och 23.46, N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01, N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45, T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01, H-tåget från Riihimäki kl. 23.14, T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37 samt L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47.

Extra trafik till begravningsplatser på julafton

Till Sandudd begravningsplats kommer man på julafton med linje 24X Stationsplatsen – Sandudd.  Bussen avgår från Postgatan vid hållplats 2038 ”Posthuset” (från Sokos sida) med 15 minuters mellanrum kl. 10.40–16.10, returavgångarna från Sandudd vid hållplats 1269 ”Krematoriet” med 15 minuters mellanrum kl. 11.00–16.30. Avgångarna för linje 24 Havsgatan – Skillnaden – Fölisön körs på julafton utan rundan till Sandudd.

Rutten för busslinje 24X på julafton

Tillfälliga hållplatser för busslinje 24 på Mechelingatan på julafton

Busslinje 732 går till Furumo begravningsplats och avgår från plattform 10 på Järnvägstorget. På julaftonen har linje 732B extra avgångar med 20 minuters mellanrum från Järnvägstorget kl. 9.30– 14.50 och från Furumo kl. 10.00–15.20. Vandas busslinje 99 trafikerar på julafton från Dickursby till Furumo och Rödsands begravningsplatser.

Tidtabell för busslinje 99

Till Klockarmalmens begravningsplats kommer man med busslinje 86H från Esbo centrum och med busslinje 96H från Alberga. Busslinje 96H trafikerar på julafton enligt söndagstidtabeller.

Tidtabell för busslinje 86H under julhelgen

Tidtabell för busslinje 96H

Kutsuplus under julhelgen

Kutsuplus trafikerar varken på julafton eller under julhelgen 25–26.12. Kutsuplus betjänar mellan julen och nyår 29.12 och 30.12 samt på nyårsafton 31.12 normalt kl. 6–24.

HRT:s kundservice under julhelgen

HRT:s serviceställe vid Järnvägstorget är öppet på tisdagen 23.12 ändå till kl. 17 och stängt 24–26.12. Servicestället i Östra centrum är öppet dagen före julafton normalt ändå till kl. 17.15 och stängt på julafton samt under julhelgen.

HRT:s Kundservice, tfn 09 4766 4000, ger personlig rådgivning på julafton kl. 8–15 samt på juldagen och annandag jul kl. 9–17.

HRT:s kontrollavgiftskontors kundservice stängs 23.12 kl. 14.00.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.