Metron trafikerar till Gräsviken igen

Uppdaterad kl. 15.55

Metrotrafiken är på väg att normaliseras så att metron trafikerar till Gräsviken igen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.