Nattmetrotestet läggs ned vid årsskiftet

Nattmetrotestet som började i november 2013 fortsätter inte nästa år. Nattrafikens passagerarantal har blivit betydligt mindre än under andra dygnets timmar. Därmed är nattrafikens kostnader per resa mångfaldiga jämfört med dagstrafiken. Nattmetron trafikerar för sista gången på nyårsnatten.

Under testbruket har metron trafikerat under veckosluten till ca kl. 1.30. I början av nattmetrotestet minskades turer i nattbusstrafiken i Östra Helsingfors. Vid metrostationer finns inte anslutningsbussförbindelser under nattmetrons trafikeringstider.

I metrons nattrafik har passagerarantalet varit i genomsnitt 3 200 passagerare per natt. Passagerarantalet är betydligt mindre än under andra dygnets timmar. Största delen, t.o.m. 40 procent av nattmetroresor har varit stadskärnans interna resor, dvs. resor mellan Gräsviken och Fiskhamnen. Nattmetron har minskat användningen av nattbussar i Östra Helsingfors: passagerarantalet på nattbussar har varit i genomsnitt 1 500 passagerare mindre än under de tidigare åren.

Två extra timmar i metrotrafiken kostar ca 4 400 euro om dygnet när man tar hänsyn till besparingar i nattbusstrafiken. I nattrafiken har kostnad per resan varit ca 1,40 euro, då kostnad i hela metrotrafiken är ca 0,40 euro per resa. Nattresans pris är alltså betydligt högre än under dagen.

Sena kvällar har lockat flera tjuvåkare än under dagstrafiken. Andelen passagerare utan biljett har varit över fem procent i nattmetron, medan andelen normalt är under tre procent. I metrons nattrafik har också framstått lite mer ordningsproblem än under andra tider.

Nattbussturer återkommer till Östra Helsingfors

Då nattmetrotestet läggs ned, sätts in de avgångar till Östra Helsingfors nattlinjer som lades ned då testet började. Avgångarna körs fr.o.m. i början av 2015 nätterna mellan fredag och lördag samt mellan lördag och söndag:

90N från Järnvägstorget 0.20, 0.50 och 1.20, från Kallviksvägen 0.58
92N från Järnvägstorget 23.58, 0.38 och 1.18
94N från Järnvägstorget 0.22 och 1.02, från Gårdsbackabågen 0.55
95N från Järnvägstorget 0.08, 0.50 och 1.35, från Mellungsbacka 0.08 och 0.53
96N från Järnvägstorget 0.10, 0.40 och 1.10
97N från Järnvägstorget 23.52, 0.32 och 1.12, från Hemgårdsvägen 0.29 och 1.09

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.