Ny hållplats för busslinje 17 på Fredriksgatan

Busslinje 17 kommer att stannas i riktning mot Kronohagen även vid hållplats ”Femkanten” (0815) på Fredriksgatan. Hållplatsen ligger vid Fredriksgatan 19 och busslinje 17 kommer att använda den fr.o.m. torsdagen 30.1 kl. 10.00.

Med ändringen eftersträvas att minska belastningen för busslinjerna 14 och 18.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.