Sommartiden slutar i buss- och tågtrafiken

I Finland övergår man från sommartid till vintertid natten mellan nästa lördag och söndag. På söndagen den 26 oktober kl. 04.00 vrids klockorna med en timme bakåt. Lördagens tidtabellsenliga avgångar trafikeras enligt sommartid, dvs. också efternattstrafiken följer sommartid. Söndagens tidtabellsenliga trafik inleds enligt vintertid. Nattaxans giltighet följer sommartid.

Följande avgångar trafikeras både enligt sommartid och vintertid:

Vandas interna linje 61 kl. 3.11 och 3.41 från Dickursby samt kl. 3.10 och 3.40 från flygplatsen.

Vandas interna linje 62 kl. 3.10 från Mellungsbacka samt kl. 3.10 och 3.40 från Dickursby.

Busslinje 620 kl. 3.10 och 3.40 från Järnvägstorget samt kl. 3.25 och 3.55 från flygplatsen.

Busslinje 633N kl. 4.14 från Järnvägstorget.

Följande avgångar trafikeras enligt vintertid:

Avgång för busslinje U280 kl. 4.00 Helsingfors–Veikkola (–Nummela–Lojo) trafikeras endast enligt vintertid.

Närtågen avgår från utgångsstationen ändå till kl. 4.00 enligt sommartid. T-tåg från Helsingfors till Riihimäki, vars avgångstid är kl. 4.01, avgår från Helsingfors enligt vintertid kl. 3.01. Avgång kl. 4.01 enligt vintertid körs inte.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.