Tillfällig hållplatsändring på Maratonvägen i Vanda 14.3

Hållplatsen V9505 ”Stafettvägen” på Maratonvägen flyttas till östra sidan av Stafettvägens korsning 14.3. Hållplatsen används av Vandas busslinjer 56, 62 och 88. Hållplatsen flyttas p.g.a. grävningsarbete. Ändringen gäller t.o.m. i slutet av juni 2014.

Pysäkin V9505 tilapäinen paikka 14.3.2014 alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.