Vandas interna busslinjer 61 och 61V på undantagsrutt i Dickursby 27–28.9

Vandas interna busslinjer 61 och 61V kör på undantagsrutt i Dickursby fr.o.m. lördagen 27.9 kl. 5 t.o.m. söndagen 28.9 kl. 21. Peltolavägens ände är stängd för trafik p.g.a. lantmarknaden så bussen kör längs Dickursbyvägen. Bussarna stannar på alla hållplatser längs undantagsrutt och också på två tillfälliga hållplatser på Pyrolavägen.
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.