Bara ett metrospår i bruk i Nordsjö 16–30.3

HST inleder rivningsarbete av plattformsdörrar på Nordsjö metrostation 16.3. Arbeten pågår i två veckor. Metro trafikerar på ett spår på Nordsjö station. Spåret på stationens norra sida är stängt under rivningsarbeten. Metro trafikerar på spåret på Norvägens sida, dvs. metrotågen anländer och avgår från samma spår. Arbeten påverkar inte metrons turintervaller.

Plattformsdörrar anknutna till metrons automatiseringsprojekt rivs ned eftersom metrotågen trafikeras tillsvidare med förare ombord.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.