Bussar som kör till Westendstationen ersätter 10.8 Esbos linjer 2 och 4 samt regionlinjer 503, 504 och 505

Esbos interna busslinjer 2 (Sökö – Otnäs) och 4 (Stensvik – Otnäs) läggs ned på måndagen den 10 augusti. Regionlinje 143 som avgår från Sökö samt regionlinjer 147 och 150 som avgår från Stensvik ersätter den indragna servicen. Från dessa linjer kan man byta till stomlinje 550 på Westendstationen i riktning från Sökö och Stensvik till Hagalund. I riktning från Helsingfors kan man byta från linjer 143, 147 och 150 till stomlinje 550 vid Hagalundsknuten.

I början av hösttrafik ökar HRT turer på busslinjer 143, 147 och 150 så att omstigningen sker smidigt.

Från Sökö och Stensvik finns fortfarande en förbindelse till Hagalund utan omstigning med busslinjer 12 och 14.

En ny linje 551 ersätter fr.o.m. 10.8 regionlinjer 503 (Havshagen – Mattby), 504 (Böle – Stensvik) och 505 (Nätholmen – Kvisbacka). Busslinje 551 trafikerar från Westendstationen via Ring I till Munksnäs och vidare till Böle. Busslinje 551 trafikerar på vardagarna under rusningstider med tio minuters mellanrum.

Linjan 551 reitti 10.8. alkaen

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.