Busslinjer 61, 68 och 611 på undantagsrutt i Vanda nattetid 30–31.3

Vandas interna linjer 61 och 68 samt regionlinje 611 kör på undantagsrutt natten mellan måndag och tisdag 30–31.3 kl. 22–6 p.g.a. byggplats på Frälsevägen.

Undantagsrutten går via Örevägen, Gjuterivägen och Balansvägen. Busslinje 611 kör direkt längs Gjuterivägen till Örevägen utan att köra via Flamingo.

Bussarna använder inte hållplatser V5210 ”Örevägen” och V5138 ”Valutastigen” och busslinje 611 använder inte heller hållplatser V5134 och V5146 ”Flamingo” och V5224 ”Balansvägen”.

Bussarna använder hållplatser längs undantagsrutten.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.