Byggnadsarbeten ändrar bussrutter och hållplatser i Fiskehamnen fr.o.m. 5.5

Byggnadsarbeten av Fiskehamnens centrum REDI förorsakar ändringar i områdets trafikarrangemang fr.o.m. 5.5.2015.

Busslinjer 55 och 56 kör i Fiskehamnen längs Gamla vintervägen mot båda riktningarna. I slutändan av rutten för busslinje 505 körs inte sträckan Gamla vintervägen – Nätholmsgatan – Hermanstads strandväg – Verkstadsgatan.

Busslinjer 56 och 505 har en gemensam ändhållplats på Bryggerigatan. Hållplats 3006 ”Agrosgränden” på Hermanstads strandväg samt hållplatser på Nätholmsgatan (3011) och Verkstadsgatan (3002, 3003, 3004, 3005 och 3239) dras in.

Det blir också ändringar på hållplatser vid Fiskehamnens metrostation på Österleden. I den första fasen flyttas busslinje 16 som kör österut från Sörnäs strandväg och nattbusslinjer 90A, 85N–97N och 841N till en omväg. De stannar på en tillfällig hållplats i närheten av metrostationen.

Från öster flyttas dessa linjer till en omväg fr.o.m. 19.5. I denna riktning stannar nattbussarna inte på hållplatser vid metrostationen 5–18.5. Hållplatsen används av busslinje 16 och man kommer dit via metrostationens plattformsnivå.  

Tillfälliga rutter används uppskattningsvis ända till år 2017.

Kartor

Bussrutter och hållplatser i Fiskehamnen 5–7.5

Bussrutter och hållplatser i Fiskehamnen 8–18.5

Bussrutter och hållplatser i Fiskehamnen fr.o.m. 19.5

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.