Förseningar för Vandas interna busslinje 55 på Övitsbölevägen 15.6–31.7

Brobygge på Övitsbölevägen där vägen går under Tusbyleden stänger körfiler och kan därför förorsaka förseningar för Vandas interna busslinje 55 som också använder rutten.

Endast en körfil är i bruk under brobygget. Byggnadsarbeten inleds 15.6 och tar slut 31.7.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.