Hållplats 2150 på Helsingegatan tillfälligt ur bruk fr.o.m. 11.5

Hållplats 2150 ”Helsingegatan” dras in p.g.a. byggandet av cykelfiler fr.o.m. 11.5. Busslinje 51 kör i riktning mot Hagnäs rutten Helsingegatan – Karlsgatan – Franzénsgatan – Flemingsgatan – egen rutt. Bussen återgår att använda hållplatsen igen uppskattningsvis vid skiftet av juni–juli.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.