Hållplats E2140 Tomtekullavägen till nytt läge i Tomtekulla 5.11

Hållplatsen E2140 Tomtekullavägen flyttades till nytt läge på Björkmankansvägen torsdagen 5.11 på grund av byggarbeten.

Hållplatsen används av busslinje 109. Ersättande hållplats för linje 105 är E2148 Skogstomten på Tomtekullavägen. Ändringen gäller fram till sommaren 2016.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.