Hållplatsparet ”Domsbyberget” flyttas i Esbo 1.7

Änd- och avgångshållplatser för busslinjer 154 och 156 flyttas ca hundra meter i Domsby i Esbo. På samma hållplatser stannar också i båda riktningarna Esbos interna linje 18 och regionlinje 270 och de använder också de nya hållplatserna.

Den nya ändhållplatsen för busslinjer 154 och 156 ligger ca 100 meter i riktning mot Kurängen från den nuvarande hållplatsen. På hållplatsen stannar också busslinje 18 mot Hagalund och busslinje 270 mot Kurängen.

Den nya avgångs- och mellanhållplatsen för busslinjer 154 och 156 ligger ca 100 meter i riktning mot Esbo centrum från den nuvarande hållplatsen. På hållplatsen stannar också busslinje 18 mot Köklax och busslinje 270 mot Elielplatsen.

Det tillfälliga hållplatsarrangemanget pågår uppskattningsvis 1–2 år varefter hållplatserna ersätts med nya hållplatser som ligger närmare varandra.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.