I- och K-tågen ur trafik även på eftermiddagen 13.5

Undantag i tågtrafiken mot Kervo fortsätter även på eftermiddagen 13.5. I- och K-tågen trafikerar inte och N-tåget kör med tio minuters mellanrum. Orsaken för undantagsarrangemanget är fel i ställverk.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.