I Svedängen flyttas trafiken tillfälligt till kollektivtrafikgatan fr.o.m. 6.5

Busslinjerna 67, 67N och 604 flyttas tillfälligt till kollektivtrafikgatan i Svendängen fr.o.m. 6.5. Undantagsarrangemanget uppskattas pågå till juni–juli.

Busslinjerna 67 och 67N kör mot båda riktningarna via Sexmansvägens kollektivtrafikgata mellan Kolarvägen och Elddonsvägen. Det blir inga hållplatsändringar.

Busslinje 604 kör mot båda riktningarna via Sexmansvägens kollektivtrafikgata mellan Sexmansvägens västra ände och Elddonsvägen. De virtuella hållplatserna på Sexmansvägen, H2676 ”Sexmansstigen” mot Östra Baggböle och H2677 ”Sexmansstigen” och H2679 ”Kolarvägen” mot Britas, dras in. Längs undantagsrutten finns tillfälliga hållplatser på båda sidorna av gatan på västra sidan av Golfklubbens anslutning.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.