Kyrkslätt busslinjer 901K och 903K på undantagsrutt i Gesterby

Linjerna 901K, Bobäck – Hirsala, och 903K, Kyrkslätt – Hila, kör tills vidare längs undantagsrutten eftersom vändplatsen vid Gesterby skolcenter inte kan trafikeras på grund av byggarbeten.
 
Linje 901K kör rakt längs Kyrkslättsvägen och Gesterbyvägen utan att köra till Gesterby vändplats.
 
Linje 903K kör rakt längs Kyrkslättsvägen till resecentret i Kyrkslätt utan att köra till Gesterby vändplats.
Kyrkslättsvägen mellan Hagavägen och Gesterbybågen trafikeras inte.

Undantagsrutt för linje 901

 

 

Undantagsrutt för linje 903

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.