Ny busslinje 617 startar på måndagen – också tidtabellen för linjerna 614, 615, 566 och 575 ändras

Det blir ändringar i förbindelserna till flygplatsen måndagen 16.11 när den nya busslinjen 617 (Hagnäs—Flygplatsen) startar. Samtidigt blir bussarna på linje 615 (Järnvägstorget-Flygplatsen) större och tidtabellen ändras. Även i tidtabellen för busslinje 614 (Järnvägstorget – Övitsböle) blir det ändringar. På måndagen får också tvärgående busslinjerna 566 (Mårtensdal – Esbo centrum) och 575 (Dickursby – Mårtensdal) nya tidtabeller.
 
Busslinje 617 kompletterar bussutbudet till Flygplatsen på vardagarna under de mest livligaste tiderna. Linjen är planerad särskilt för att förbättra pendlingsförbindelser till flygplatsområdet. Mest avgångar från Hagnäs i riktning mot flygplatsen körs under rusningstiden på morgonen och från flygplatsen till Hagnäs under eftermiddagen. Den nya busslinjen går via Tusbyleden och Ring III.
 
I samband med trafikstart på linje 617 ändras tidtabellen för busslinje 615. Från och med måndagen 16.11 är den gemensamma turintervallen för linjerna 615 och 617 13-14 minuter under rusningstiden på morgonen och eftermiddagen. Det blir samtidigt vissa ändringar i tidtabellen för busslinje 614.


Tidtabellen för busslinje 614 fr.o.m. 16.11.2015

Tidtabellen för busslinje 615 fr.o.m. 16.11.2015

Tidtabellen för busslinje 617 fr.o.m. 16.11.2015

Rutten för busslinje 617

Tidtabellen för linjerna 566 och 575 ändras för att förbättra linjernas pålitlighet och punktlighet. Turintervallen på linje 566 kommer att vara ungefär 40 minuter. Avgångar på eftermiddagen på linje 575 från Dickursby senareläggs med ungefär 15 minuter men turintervallen på 30 minuter ändras inte.

Tidtabellen för busslinje 566 fr.o.m. 16.11.2015

Tidtabellen för busslinje 575 fr.o.m. 16.11.2015

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.