Plattformarna 22, 23, 26, 27 och 28 på Elielplatsen ur bruk 3.12 och 4.12 kl. 1.10-5.00

Plattformarna 22, 23, 26, 27 och 28 på Elielplatsen är ur bruk torsdagen 3.12 och fredagen 4.12 på efternatten mellan klockan 1.10 och 5.00. Bussarna avgår från hållplatsen 2038 Posthuset. Ändringen gäller busslinjerna 40, 43, 231N, 270N, 415N och 431N.

Tölöviksgatan kommer att stängas av för trafik och detta orsakar att bussarna inte kan köra till Elielplatsen. Undantagsarrangemanget beror på en gångbro som kommer att gå över Tölöviksgatan. Den tillfälliga bron byggs på grund av självständighetsfirandet på Finlandiahuset.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.