Spårvagnar 2, 3, 4/T och 7A/B på undantagsrutt 21–22.3

Spårvagnar 2, 3, 4/T och 7A/B kör på undantagsrutt fr.o.m. början av morgontrafik på lördagen 21.3 ända till trafikens slut på söndagen 22.3 p.g.a. Streat Helsinki-gatumatevenemang. Katrinegatan, Alexandersgatan (mellan Unionsgatan – Katrinegatan) samt Norra esplanaden (mellan Unionsgatan – Helenegatan) stängs under evenemanget.

Spårvagn 2

  • Från ändhållplatsen på Nordenskiöldsgatan till Olympiaterminalen körs längs den normala rutten.
  • Från Olympiaterminalen körs rutten Skeppsbrogatan – Fabriksgatan – Skepparegatan – Fredriksgatan – Bulevarden – Mannerheimvägen och vidare via Kampen och Tölö mot Nordenskiöldsgatan.

Spårvagn 3

  • Från Nordenskiöldsgatan körs normalt via Berghäll till Hagnäs och vidare mot Järnvägsstationen. Därifrån fortsätts rutten Mannerheimvägen – Alexandersgatan – Unionsgatan – Salutorget – Södra kajen.
  • Från Olympiaterminalen fortsätts längs den normala rutten.

OBS! Mellan Salutorget - Eira - Bulevarden kör linjerna 2 och 3 endast i en riktning, från Salutorget mot Eira. Linjetecken för spårvagnslinjer 2 och 3 byts som normalt.

Spårvagn 4/T

  • Körs via Järnvägsstationen, Elisabetsgatan och Snellmansgatan, då sträckan via Alexandersgatan inte körs mellan Mannerheimvägen – Snellmansgatan. Från Alexandersgatans hållplatser finns det alltså ingen direkt förbindelse till Skatuddens terminal.

Spårvagn 7A/B

  • Körs via Järnvägsstationen, då sträckan via Kronohagen inte körs.

Undantagsrutter för spårvagnar 2, 3, 4/T och 7A/B

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.