Spårvagnshållplats i Skatudden ur bruk

Hållplats ”Tolvskottsgatan” (0415, i riktning mot Skatudden) på Flottistgatan som spårvagnslinje 4 använder är fr.o.m. 5.8 tillfälligt ur bruk p.g.a. byggnadsarbeten.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.