Spårvagnslinjer 2 och 3 på undantagsrutt p.g.a. gatufest på lördagen 22.8

Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör på undantagsrutter på lördagen 22.8 under hela trafikeringstiden från morgon till natt p.g.a. en gatufest som arrangeras på Katrinegatan.

Spårvagnslinje 2 kör från Olympiaterminalen via Fabriksgatan och Skepparegatan till Bulevarden och fortsätter via Mannerheimvägen till sin normala rutt. I riktning mot norr från Södra hamnen körs sträckan från Olympiakajens hållplats till Järnvägstorget inte.
Följande hållplatser är inte i bruk: Olympiakajen (0435), Södra kajen (0433), Salutorget (0431), Senatstorget (0406), Alexandersgatan (0404), Mikaelsgatan (0425) och Järnvägsstationen (0302).

Spårvagnslinje 3 kör längs Mannerheimvägen till Alexandersgatan och fortsätter längs Unionsgatan till Salutorget och vidare till Södra kajen och till sin normala rutt. I riktning mot söder från Mannerheimvägen körs sträckan från Bulevarden till Brunnsparken inte.  
Följande hållplatser är inte i bruk: Olympiakajen (0435), Brunnsparken (0436), Jungfrustigen (0439), Kaptensgatan (0441), Eira sjukhus (0443), Femkanten (0816), Stora Robetsgatan (0814), Fredriksgatan (0804), Skillnaden (0802) och Studenthuset (0702).


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.