Undantagsrutter för spårvagnar 13.12 på grund av Luciatåg

Söndagen den 13 december har spårvagnslinjerna 2, 3, 4, 7A och 7B undantagsrutter på grund av Luciatåg. Ersättande trafik ordnas i form av busslinjerna 3X och 4X.
 
Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör ungefär kl. 17.45 – 19.00 via Mannerheimvägen, Bulevarden, Fredriksgatan och Fabriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A på Båtsmansgatan. Mellan Femkanten och Salutorget kör ersättande buss 3X. Bussen avgår i Femkanten från hållplatsen ”Femkanten” (1174) och på Salutorget från hållplatsen ”Salutorget” (2004). 3X kör enligt följande: Femkanten – Skepparegatan – Skeppsbrogatan – Södra kajen – Salutorget. Bussen stannar vid alla spårvagnshållplatser som ligger längs rutten.
 
Spårvagnslinjerna 4 och 4T kör mellan Munksnäs och Trekanten. Mellan Skillnaden och Skatudden kör ersättande buss 4X. I riktning mot Skatudden avgår bussen från hållplatsen ”Skillnaden” (1900).
 
Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör ungefär kl. 17.45 – 19.00 via Brunnsgatan. Alexandersgatan, Snellmansgatan och Elisabetsgatan trafikeras inte.
 
Lucia kröns i Domkyrkan. Ungefär kl. 18 startar Lucia-kortegen från Senatstorget och går via Snellmansgatan, Alexandersgatan, Mannerheimvägen och Norra Esplanaden tillbaka till Domkyrkan. Luciatåget kan orsaka förseningar för trafiken i centrum.
 

Undantagsrutterna för spårvagnslinjerna på Luciadagen
 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.