Buss 4X ersätter spårvagnslinje 4 mellan Stockholmsgatan och Munksnäs nattetid på veckorna 22-23

Buss 4X ersätter spårvagnslinje 4 mellan Stockholmsgatan och Munksnäs följande nätter fr.o.m. kl. 24:

sö-må 29.5-30.5

må-ti 30.5-31.5

ti-ons 31.5.1.6

sö-må 5.6-6.6

må-ti 6.6-7.6

Under dessa tider kör spårvagnslinje 4 fram till Granvägen. Anledningen är spårarbeten på Paciusgatan.

 

 

 

 

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.