Hållplats Assessorsvägen 2295 på Fiskalsvägen ur bruk fr.o.m. 20.4

Hållplatsen Assessorsvägen 2295 på Fiskalsvägen är indragen fr.o.m. 20.4. Indragningen gäller ungefär i två månader och beror på gatuarbeten. Hållplatsen används av busslinjerna 67, 67V och 67N.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.