Hållplatsändringar på Nordvägen i Hagalund 4.2

Torsdagen den 4 februari flyttas hållplatserna E2105 och E2106 på Nordvägen i Hagalund på grund av byggarbeten. Det tillfälliga läget för hållplatserna gäller fram till den 17 maj.

Hållplatserna används av linjerna P10, P11, P12, P13, P14, 10, 15, 18, 106, 110 och 194.

 


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.