Hållplatserna H4289 och H4323 på Kvarnmästarvägen ur bruk fr.o.m. 27.6

Hållplatserna H4289 och H4323 på Kvarnmästarvägen i Helsingfors är ur bruk mellan måndagen den 27 juni och måndagen den 1 augusti. Detta gäller busslinjerna 561, 560, 554/K, 94B och 54.

De närmaste ersättande hållplatserna är:

H4291 Kvarnstuguvägen (linjerna 561, 560, 554/K, 94B, 54)

H4400 Kärrsnäppsgränden (linjerna 560, 94B)

H4287 Kvarnbäckens kraftverk (linjerna 561, 554/K, 54).

 

 

 

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.