HRT:s trafik under Valborg

I HRT:s trafik körs flera extra avgångar på valborgsmässoafton lördagen den 30 april och söndagen den första maj.  Spårvagnslinjerna i centrum kör undantagsrutter på valborgsmässoafton.

Natten mellan lördag och söndag har närtåg extra avgångar och metron trafikerar två timmar senare än vanligt. Under valborgsnatten har metrons anslutningslinjer 85B och 86B avgångar från Hertonäs metrostation i riktning mot Degerö som kör två timmar senare än vanligt. De övriga anslutningslinjerna avslutar trafiken som vanligt.

Linje 102 har extra avgångar mellan Kampen och Otnäs fr.o.m. kl. 15 på valborgsmässoafton fram till kl. 02.00 på valborgsnatten.


Metrons sista avgångar på valborgsnatten
Bussarnas extra avgångar på valborgsmässoafton

På valborgsnatten körs följande extra tåg: L-tåg Helsingfors-Kyrkslätt kl. 4.59 och Kyrkslätt-Helsingfors kl. 1.04, 2.04, 3.04 och 4.04 samt N-tåg Helsingfors-Kervo kl. 3.44 och 4.44.

Tidtabeller för närtåg på valborgsnatten och första maj
 

Undantagsrutter i spårvagnstrafiken på valborgsmässoafton

Spårvagnslinjer som vanligen kör via Salutorget kommer att köra undantagsrutter fr.o.m. kl. 16 på valborgsmässoafton på grund av att statyn Havis Amanda får sin studentmössa.

  • Spårvagnslinje 2 kör från Simonsgatan via Mannerheimvägen, Bulevarden och Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Linjen trafikerar inte Järnvägsstationen, Mikaelsgatan, Alexandersgatan och Salutorget.
  • Spårvagnslinje 3 kör från Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Östra delen av Fabriksgatan trafikeras inte.

Spårvagnslinjerna 2 och 3 ersätts med buss 3X som kör med 10 minuters mellanrum mellan Södra kajen och Femkanten kl. 16.00 – 01.20.

Karta över rutten för extra buss 3x

Också Alexandersgatan fredas för fotgängare fr.o.m. kl. 16 på valborgsmässoafton.

  • Spårvagnslinjerna 4 och 4T kör undantagsrutten via Kronohagen och Järnvägstorget. Alexandersgatan mellan Senatstorget och Studenthuset trafikeras inte.
  • Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör via Järnvägstorget. Linjerna trafikerar inte Alexandersgatan eller Kronohagen.
     

Extra avgångar på första maj

På första maj gäller söndagstidtabellerna. I buss-, spårvagns- och närtågstrafiken körs extra avgångar.

Bussarnas extra avgångar på första maj

Extra busslinje 18V kör till Brunnsparken. Bussen kör med 10 – 15 minuters mellanrum mellan Eira, Kampen och Mejlans. Avgångarna från Eira är kl. 8.48 – 20.12 och från klinikerna i Mejlans kl. 8.23 – 19.46.

Spårvagnslinje 3X kör i båda riktningar mellan kl. 9 och 20 enligt följande: Järnvägsstationen – Salutorget – Olympiaterminalen – Brunnsparken – Eira – Bulevarden – Järnvägsstationen. Spårvagnslinje 10X kör mellan kl. 9 och 19 enligt följande: Kirurgen – Glaspalatset – Operan.

E-tåg kör med 30 minuters mellanrum från Helsingfors kl. 9.27 – 21.27 och från Köklax kl. 9.36 – 21.36. Närtågen har också extra vagnar: I-, P- och K-tågen körs med två Flirt-tågenheter ca mellan kl. 9 och 20. A- och E-tåg körs undantagsvis med två tågenheter som har högt golv.


Tidtabeller för närtåg på första maj

Dessutom kan tåg som ordnas på första maj orsaka förseningar i trafiken efter middagen.


 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.