Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen under julhelgen

Fredagen den 23 december kör HRT:s bussar, metro och spårvagnar enligt fredagstidtabellerna dvs. också nattrafiken körs natten mot julafton.

På julafton den 24 december kör bussarna, metron och spårvagnarna enligt lördagstidtabellerna och trafiken avslutar ca kl. 16.

  • I busstrafiken körs enligt lördagstidtabeller fram till kl. 16.45 (avgångstid från ändhållplatsen). Busstrafiken i Kyrkslätt, Kervo och Sibbo avslutar tidigare, senast kl. 16. U-busslinjerna kör enligt lördagstidtabellen fram till kl. 13, därefter endast begränsad trafik.
  • Närtågen kör med glesare turintervall fram till ca kl. 17.30, därefter ingen trafik. 
  • I metrotrafiken går inga turer efter ca kl. 16
  • I spårvagnstrafiken går inga turer efter ca kl. 16. Linje 5 har extra turer från Järnvägsstationen kl. 12.35-13.20 och från Skattuddens terminal kl. 12.50-13.05
  • Sveaborgsfärjan trafikerar enligt lördagstidtabellen hela dagen.

På juldagen 25.12 börjar trafiken enligt söndagstidtabellen ca kl. 11.

  • På juldagen gäller söndagstidtabellerna i busstrafiken i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda fr.o.m. kl. 10.30. I Kervo kör endast busslinje 633N enligt en särskild tidtabell. I Sibbo och Kyrkslätt går ingen busstrafik. U-busslinjerna trafikerar endast begränsad trafik.
  • På juldagen kör närtågen med glesare tidtabell än på en vanlig söndagsmorgon fram till ca kl. 11, därefter trafikerar tågen vanlig söndagstrafik. Också nattrafik körs natten mot annandag jul.
  • Metrotrafiken startar ca kl. 11.
  • Spårvagnstrafiken börjar ca kl. 11. Spårvagnslinjerna 5 och 9 börjar trafikera tidigare enligt särskilda tidtabeller.
  • Sveaborgsfärjan trafikerar enligt söndagstidtabellen hela dagen.

 

Tidtabellerna på julafton och juldagen:

Spårvagnslinjerna

Bussarna

Tågen

Metron

Annandag jul den 26 december körs söndagstrafik.

Linje 5 har extra turer från Järnvägsstationen kl. 11.30-12.20 och från Skatuddens terminal kl. 11.30-12.30.

Extra trafik till begravningsplatser på julafton

På julafton kör busslinje 24X Stationsplatsen – Sandudd till Sandudds begravningsplats. På julafton körs avgångarna på linje 24 Havsgatan – Skillnaden – Fölisön så att bussen inte kör via Sandudd. Linjerna 226A och 246K kör till Klockarmalmens begravningsplats och linje 722 som har extra avgångar till Furumo begravningsplats.

Rutterna för busslinjerna 24 och 24X på julafton

Tidtabellerna är tillgängliga i Reseplaneraren ungefär en månad före jul och tidtabellerna för U-busslinjerna i Matkahuoltos tidtabellssökning

HRT:s kundservice under julhelgen

HRT:s serviceställe på Järnvägstorget är öppet fredag 23.12 fram till klockan 17 och stängt 24.-26.12. Servicestället i Östra centrum är öppet dagen före julafton som vanligt fram till kl. 17.15 och hålls stängt på julafton och under julhelgen.

HRT:s kundservice, tfn 09 4766 4000, ger personlig rådgivning på julafton mellan klockan 8 och 15 och på juldagen samt på annandag jul mellan klockan 9 och 17.

Kundservicen på HRT:s kontrollavgiftskontor stänger kl. 14.00 den 23 december.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.