Linjerna 106 och 502 på undantagsrutt på natten 10 - 11.4

Mellan den 10 april kl. 22 och den 11 april kl. 5 kör linjerna 106 och 502 enligt följande: Alberga station – Hästskon – Albergaesplanaden – Säterigatan. Linjen 106 kör alltså inte längs Bergansvägen, Majorsgatan, Självstyrelsevägen och Överstegatan och linjen 502 kör inte längs Bergansvägen och Majorsgatan.

Detta på grund av arbeten som görs vid Majorsgränden. Under arbetena är Majorsgatan avstängd för trafik.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.