Ny närbusslinje 26, Hagnäs - Fiskehamnen, startar 11.1

HRT förbättrar trafikförbindelser till och från Fiskehamnen måndagen den 11 januari, då ny busslinje 26 (Hagnäs – Fiskehamnen – Hagnäs) startar.
 
Linjen kör på vardagar ca kl. 5.30 – 22. Under rusningstider körs linjen med 15 minuters mellanrum. Utanför rusningstider kör bussarna med 20 minuters mellanrum. Linjen körs med småbussar. På linjen används också bussar som har använts i tjänsten Kutsuplus. Tjänsten Kutsuplus upphörde vid årsskiftet.
 
Avgångshållplatsen i Hagnäs är hållplatsen 2502 som ligger på Hagnästorgsgatan. Linjen kör via Sörnäs strandväg till Fiskehamnen där linjens andra ändhållplats Junogatan (2560) ligger. Från Fiskehamnen kör busslinjen till Hermanstads strandväg och fortsätter sedan längs Gamla vintervägen tillbaka till Sörnäs strandväg och till Hagnäs.
 

Linjan 26 reitti

Rutten för linje 26 i Reseplaneraren

Ruttkartan för linje 26 i pdf-format

Tidtabellen för linje 26 i pdf-format

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.