Tillfälliga hållplatsändringar på Bolarsvägen 28.10 – 27.11

Hållplatserna E3206 och E3207 Bergkällan på Bolarsvägen är inte i bruk 28.10–27.11. De ersätts av hållplatserna E3204 och E3205 Mångatan som ligger på Frisbergsvägen. Detta gäller så länge byggarbetena pågår i hållplatsområdena.

Hållplatserna används av linjerna 10, 10K, 19, 31, 121A, 121AT, 154N, 195 och 543.

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.