Ändringar i närtågstrafiken under veckoslutet

En del av N-tågen samt I- och P-tågen kör mellan Böle och Dickursby utan att stanna på stationerna under veckoslutet. En del av tågen som kör i riktning mot Helsingfors stannar inte i Ilmala under veckoslutet. I Böle har tågen avvikande avgångsspår.

Avvikelser mellan Böle och Dickursby

Lö 6.5 kl. 22 – sö 7.5 kl. 1:
N- och P-tågen kör i riktning mot Helsingfors utan att stanna mellan Dickursby och Böle. Från mellanstationerna kan man resa i riktning mot Helsingfors genom att byta tåg i Dickursby (Helsingfors interna biljetter gäller på dessa resor).

Sö 7.5 kl. 6–10:
I- och N-tågen i riktning mot Dickursby kör från Böle till Dickursby utan att stanna. Från mellanstationerna kan man resa i riktning från Helsingfors genom att byta tåg i Dickursby (Helsingfors interna biljetter gäller på dessa resor).

Avvikelser i Ilmala och Böle

En del av tågen som kör i riktning mot Helsingfors stannar inte i Ilmala under detta veckoslut.

A- och I-tågen i riktning mot Helsingfors stannar inte i Ilmala lö 6.5 kl. 22 – må 8.5 kl. 5.
L-tågen i riktning mot Helsingfors stannar inte i Ilmala sö 7.5 kl. 2–12.

Det blir också ändringar i avgångsplattformarna på Böle station. Tidtabellsskärmarna på stationen visar den senaste informationen om avgångsspåren.

Alternativa förbindelser:

Från Ilmala till Böle eller Helsingfors:
Med A- eller P-tågen till Hoplax och sedan byta till ett tåg som kör i riktning mot Helsingfors.
Med busslinjerna 23 eller 23N från hållplatserna Ilmalabrinken eller Ilmalatorget .

Från Hoplax i riktning mot Ilmala:
Med tåg till Böle och sedan byte till ett A- eller P-tåg i motsatt riktning.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.