Hållplats Apollogatan 1308 på Runebergsgatan flyttas 20.6

Tisdagsmorgonen den 20 juni flyttas hållplatsen Apollogatan ”H1308” på Runebergsgatan på grund av byggarbeten.  Den tillfälliga hållplatsen ligger mellan Caloniusgatan och Ilmarigatan. Arbetena beräknas pågå till 12.12

Apollonkatu siirtyy

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.