Linjerna 50 och 603 på undantagsrutt i Månsas fr.o.m. måndag 3.7

UPPDATERING 17.7: Undantagsrutten beräknas gälla till 25.7.

Linjerna 50 och 603 börjar köra längs avvikande rutt på måndag 3.7 på grund av arbetena på Kärrdäldsgränden.  Linjerna trafikerar inte sträckan mellan Kärrdäldsgränden och Storkärrsvägen. Det betyder att hållplatserna ”Månsas” 2255 och ”Storkärrsvägen” 2257 inte är i bruk. Linjerna kör direkt längs Kärrdäldsvägen.

Maunula poikkeusreitti

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.