Små ändringar i tidtabellen för linjerna 51, 55 och 56 den 3 januari

Onsdagen den 3 januari blir det små ändringar i tidtabellen för linjerna 51, 55 och 56. Avgångstiderna från ändhållplatserna ändras inte, däremot får vissa mellanhållplatser en ny tidtabell.

De aktuella tidtabellerna finns i Reseplaneraren:

Linje 51 Hagnäs-Månsas-Malmgård

Linje 55 Järnvägstorget-Kottby

Linje 56 FIskehamnen (M)-Kottby-Gamlas

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.