Hållplats Ärtholmskajen flyttas på grund av grävningsarbeten på onsdag 7.11

Onsdagen den 7 november flyttas hållplatsen Ärtholmskajen (H1195) till andra sidan av gatan på grund av grävningsarbeten. Det tillfälliga hållplatsläget beräknas gälla fram till 18.11. Ändringen påverkar linjerna 14 och 18N.

Hernesaari poikkeus

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.