Hållplats Nordsjö bro på Sjöåkervägen tas i bruk 16.10

Hållplatsen ”Nordsjö bro” (H4506) tas i bruk på tisdag 16.10. Ändringen gäller linjerna 90A, 90N, 96N och 98. En tillfällig hållplatsstolpe sätts upp för hållplatsen.

Renoveringsarbetet på Nordsjö bro fortsätter.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.