Rutten för närbuss 812 förlängs till Hertonäs 7.1 – också tidtabellen förändras

Rutten för närbusslinje 812 förlängs från Kvarnbäcken till Hertonäs 7.1.2019. Linjen kör inte längre via Kvarndammsvägen. Linjens nuvarande rutt från Mellungsbacka via Kvarnbäcken till Kvarndammsvägen körs i fortsättningen med linjenumret 812B på vardagar och lördagar två gånger per dag.

Båda linjeversioner kör från Gårdsbacka metrostation till Portvägen bl.a. via Tranbackavägen och Gårdsbackavägen.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.