Hållplatserna Nordsjö bro H4506 och H4507 tas åter i bruk 17.12

Hållplatserna Nordsjö bro H4506 och H4507 tas åter i bruk tisdagen den 17 december. Den tillfälliga hållplatsen vid Skvallerbacksgränden och Sjöåkervägen i riktning mot Östra centrum dras in.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.