Linje 576 kör avvikande rutt

Linje 576 kör avvikande rutt. Linjen trafikerar inte sträckan Mossabergsvägen – Katrinevägen utan bussarna kör rutten Mossabergsvägen – Mossabergsgränden – Katrinevägen. Linjen trafikerar inte hållplatserna 4148 och 4165. Den avvikande rutten beräknas gälla fram till måndag 19.8 ca kl. 24.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.