HSL:n liikkumissuunnitelma opastaa työpaikkoja kohti kestäviä kulkumuotoja

HSL auttaa työnantajia, kun ne ideoivat toimenpiteitä ja kannustimia, jotta työntekijät kulkisivat joukkoliikenteellä, kävellen, pyörillä tai vaikka kimppakyydeillä.

Ohjaamalla liikkumista kestäviin kulkumuotoihin työnantaja saavuttaa kustannussäästöjä, parantaa työntekijöiden terveyttä ja työvireyttä sekä kantaa osansa ympäristövastuusta.

Liikkumissuunnitelma on konkreettinen työkalu, jonka avulla yritys löytää keinonsa edistää kestäviä liikkumismuotoja ja vähentää työntekijöittensä riippuvuutta henkilöautoista. Suunnitelman pohjana on henkilöstölle tehtävällä kysely, jossa kartoitetaan työntekijöiden liikkumista ja siihen liittyviä toiveita ja tarpeita.

Yritykset voivat tilata maksullisen työmatkaliikkumissuunnitelman HSL:n konsulttikumppaneilta. HSL-alueen kuntatyönantajille HSL laatii työmatkasuunnitelmat maksutta. Suunnitelma valmistellaan johtoa ja henkilöstöä kuunnellen, jotta se vastaa työpaikan todellisia tarpeita ja olosuhteita.

Liikkumissuunnitelma tukee HUS:n tavoitetta ympäristöystävällisistä työmatkoista

HSL ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ryhtyivät keväällä yhteistyötyöhön liikkumissuunnitelman laatimiseksi.

”Painotamme strategiassamme muun muassa työmatkojen ympäristöystävällisyyttä, joten suunnitelma on meille hyödyllinen väline strategian toteuttamiseen”, HUS:n henkilöstösuunnittelupäällikkö Terhi Karppinen kertoo.  Liikkumistottumuksiin oli otollinen aika vaikuttaa, että Meilahden ja Jorvin sairaala-alueet kokevat tulevina vuosina suuria muutoksia mittavien rakennustöiden takia.

HSL toteutti kaikissa HUS:n toimipisteissä henkilökuntakyselyn. HUS laati kyselyn pohjalta listan toimenpide-ehdotuksista, joukossa muun muassa työsuhdematkalippuetuuden kehittäminen paperisesta sähköiseksi ”seteliksi” sekä HSL:n matkakorttien hankkiminen yksiköihin työasiointimatkoja varten.
Uudet työsuhdeautot ovat vähäpäästöisiä ja kokousmatkustelun sijasta neuvotteluja käydään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien avulla. HUS myös päätti selvittää mahdollisuuksia ottaa käyttöön HSL:n Kutsuplus -palvelu.

”Suunnitelman toteuttamisen vastuut on jaettu ja toimenpiteet on aikataulutettu vuoden 2016 loppuun, kuten strategiammekin”, Karppinen sanoo. ”Osa ideoista on jo toteutunut, esimerkiksi HSL:n aikataulunäyttöjen asentaminen aulatiloihin.”
 
Karppinen mainitsee HUS:n olevan tyytyväinen yhteistyöhön HSL:n kanssa. ”Haasteena suunnitelman toteutumiselle on, että asiat eivät riipu aina pelkästään HUS:n tahdosta vaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta.”
 
Muista työpaikoista saadut tulokset antavat uskoa, että kun HUS on toteuttanut suunnitelmansa, sekä työnantaja että työntekijät ovat saavuttaneet monenlaisia hyötyjä. 

”Yritys voi saada muutaman tuhat euroa maksavalla liikkumissuunnitelmalla kymmenien tai jopa satojen tuhansien eurojen hyödyt. Orion Oy:ssä työsuhde-autoilijoiden taloudellisen ajotavan koulutus maksoi itsensä takaisin vuodessa ja polttoaine-kustannukset pienentyivät kahdessa vuodessa 22 prosenttia”, HSL:n liikkumisen ohjauksen päällikkö Tarja Jääskeläinen kertoo. ”Liikennevirasto on säästänyt vuosittain yli 65 000 euroa luopumalla osasta pysäköintipaikkoja ja tarjoamalla kaikille halukkaille työsuhdematkalipun.

”Spondassa työsuhdepyörien käyttöönotto sai monet ennen pyöräilemättömät työntekijät innostumaan siitä. Viisas liikkuminen lisää hyötyliikuntaa ja parantaa sitä kautta terveyttä ja työssä jaksamista.”

Lisätietoja antavat:

HSL:n liikkumisen ohjauksen päällikkö Tarja Jääskeläinen, puh. 050 385 5043
HUS:n henkilöstösuunnittelupäällikkö Terhi Karppinen, puh. 0400 442 748

Lue lisää liikkumissuunnitelmasta 

 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.