Luonnos uudeksi raitiolinjastoksi on valmis

HSL:n tavoitteena on tiheä ja helposti hahmotettava linjasto, joka palvelee mahdollisimman monen matkustajan tarpeita.

HSL:n viime syksystä asti työstämä luonnos raitioliikenteen linjastosuunnitelmaksi vuosille 2014-2024 on valmistunut. Linjasto on pysynyt vuosikymmenet kutakuinkin ennallaan, mutta sitä on tarpeen uudistaa, koska Helsingin kantakaupunki muuttuu ripeää vauhtia. Keskustan liikenne kasvaa muun muassa siksi, että entisille satama-alueille Jätkäsaareen ja Hernesaareen nousee asuin- ja työpaikka-alueita, jotka on suunniteltu raitioliikenteen varaan. Lähivuosina myös Kehärata ja Länsimetro vaikuttavat siihen, miten kantakaupungissa liikutaan.

Luonnos on laadittu asiakkaita kuunnellen

HSL on laatinut luonnoksen alusta lähtien tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Matkustajat ovat päässeet sanomaan mielipiteensä suunnitelmista työn eri vaiheissa sekä asukasilloissa että suunnittelua varten perustetussa blogissa.

”Ensimmäinen intensiivisen vuorovaikutuksen vaihe oli marras-joulukuussa, jolloin esillä oli kaksi erilaista linjastovaihtoehtoa sekä niin kutsuttu perusvaihtoehto”, HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty kertoo. ”Esitimme linjastovaihtoehdoissa A ja B ratkaisuja, joista halusimme palautetta asukkailta ja evästystä jatkosuunnitteluun.”

”Tuon vaiheen perusteella laadittiin linjastosuunnitelman luonnos, jossa monia palautteissa esille nousseita seikkoja oli huomioitu, muun muassa poikittaisen liikenteen parantaminen, selkeät runkoyhteydet ydinkeskustaan ja yhtenäiset vuorovälit eri linjoilla.”

”HSL esitteli luonnosta viimeksi helmikuussa ja myös silloin keräsimme palautetta, jotta varmistuisimme, jäikö meiltä jotain huomioimatta. Palautteen perusteella luonnosta voidaan edelleen hioa, ennen kuin se menee syksyllä HSL:n hallituksen hyväksyttäväksi.”

”Suunnitelmassa on kyse kokonaisuudesta, jossa monet seikat vaikuttavat toisiinsa”, Räty muistuttaa. ”Kyse on kompromissista, jossa yhden asian muuttaminen tarkoittaa usein toisen asian heikentämistä. Tällöin joudutaan valitsemaan vähemmän haittaa aiheuttava ratkaisu.”

Seuraavaksi luonnos lähtee lausunnoille HSL:n jäsenkuntiin.

Liikenne tihenee, matkustajamäärät kasvavat

Luonnoksessa vain linjojen 4 ja 10 reitit säilyvät ennallaan. Linja 1 kulkee tulevaisuudessa Eirasta Töölön kautta Käpylään. Linjan 2 reitti pitenee pohjoispäässä Pasilaan. Linja 3 jatkuu Meilahteen ja Katajanokan terminaalia alkaa palvella uusi linja 5. 
Linjasto laajenee uusille alueille, kun linja 6 ajaa aluksi Hietalahdesta Telakkarantaan ja myöhemmin Hernesaareen, linjat 7 ja 8 Saukonpaadesta Länsiterminaalille ja linja 9 Pasilasta Ilmalaan. 

Uudistusten myötä kantakaupunki saa nykyistä vahvemman raitotieverkon, jolla matkustaminen on helppoa tiheiden vuorovälien ansiosta. Osalla linjoista pääsee matkustamaan kätevästi kaupungin poikki.HSL kaavailee uudistusten tapahtuvan vaiheittain vuosina 2017 - 2024. Muutosten aikataulu riippuu muun muassa siitä, milloin Välimerenkadun, Reijolankadun ja Pasilansillan raitioradat valmistuvat ja koska päätös Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneratkaisusta tehdään.

HSL arvioi raitioliikenteen matkustajamäärien kasvavan uudistusten myötä, kun matkustajia siirtyy busseista raitiovaunuihin. Nousujen määrään vaikuttaa myös vaihtojen määrän kasvu.

HSL on laskenut, että linjastosuunnitelman mukaisen verkoston liikennöintikustannukset olisivat noin 53,1 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on noin 0,82 miljoonaa vähemmän kuin perusvaihtoehdossa, jossa nykyiseen linjastoon tehtäisiin vain vähäisiä muutoksia laajentamalla sitä uusille asuin- ja työpaikka-alueille.

Koska liikenteen kustannustehokkuus paranee, lähtöjen määrää on mahdollista lisätä. Liikenne tihenee etenkin päivä- ja iltaliikenteessä. Ruuhka-aikojen kapasiteetin riittävyys turvataan hieman nykyisiä suuremmilla raitiovaunuilla.

Lisätietoja antavat:

Joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttila, puh. 050 555 2932
Ryhmäpäällikkö Arttu Kuukankorpi, puh. 040 505 2226
Joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty, puh. (09) 4766 4366

Lisätietoja raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta
Raitioliikenteen linjastosuunnitelma 2014 – 2024, luonnos -raportti

Kommentit

Kukahan lahoaivo on keksinyt linjan 5 henkiinherättämisen tässä muodossa? Kuinka monta vaunua luulette tarvitsevanne yhden vuoron hoitamiseen? Tulee kyllä vaunu varmasti täyteen. Kuten myös keskustan pysäkkikatokset. Ja mikä on tuo "Molommin yksityisyyskäytäntö"?

Hyvin näkyy toimivan tuo PDF-linkki..

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.